ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Společnost AVEFLOR, a. s., provozovatel internetového obchodu obchod.aveflor.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Veškeré informace v eshopu obchod.aveflor.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.

V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nás nenakoupili, stačí odeslat e-mail na obchod@aveflor.cz.

Použití kontaktního formuláře  předpokládá zadání osobních dat, aby bylo možné dostát vyžádaným službám. Všechny osobní údaje jsou využívány vždy pouze k tomuto účelu a bezprostředně poté smazány. Vaše údaje nejsou předávány třetí straně.

Upozornění na analýzu webových stránek

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše využívání této stránky. Informace o vašem používání této webové stránky vyprodukované prostřednictvím cookies (včetně vaší IP-adresy) se přenášejí na server Google do Spojených států a tam jsou ukládány. Google bude tyto informace používat k tomu, aby vyhodnotil užívání webové stránky vámi, pro vytvoření zprávy o aktivitě na webové stránce pro provozovatele těchto webových stránek a za účelem poskytování služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google bude v daném případě přenášet tyto informace i třetí straně, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud tato třetí strana zpracovává tyto údaje z pověření firmy Google. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji. Zabránit instalaci cookies můžete odpovídajícím nastavením vašeho prohlížecího softwaru. Používáním této webové stránky prohlašujete, že jste srozuměn/a se zpracováním vašich nashromážděných údajů firmou Google výše zmíněným způsobem a za dříve jmenovaným účelem.

cz facebook